BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Brandskyddsföreningen förmedlar viktig information om risker med galvaniserade rör i sprinkleranläggningar. 

I våtrörsystem med galvaniserade rör kan det uppstå stora tryckökningar på grund av vätgas
som bildas genom en kemisk reaktion mellan zink, luft och vatten. Erfarenheter har visat att
så höga tryck som 35 bar kan uppstå, vilket även innebär risk för explosion. I senaste
utgåvan av SBF 120:8. har därför invändig galvanisering förbjudits i våtrörsystem, men
denna typ av rörsystem finns också i redan installerade anläggningar. För dessa rörsystem
är det nödvändigt att iaktta vissa säkerhetsåtgärder. Se PDF-fil nedan för vidare information och åtgärder. 

Nu är kandidaterna för SFPEs kommande huvudstyrelse (USA) 2017 presenterade av valberedningen. Glädjande är en av det svenska chapterts medlemmar och tidigare styrelsemedlem nominerad till inte mindre än ordförandeskapet. 

SFPEs medlemmar har fått utskickat följande kandidater för 2017 års Board of Directors:

President-Elect (One to be elected)  Jim Begley, PE, FSFPE, LEED AP (USA)  J.C. Harrington, PE, FSFPE (USA)  Michael Strömgren (SWEDEN)

Secretary-Treasurer (One to be elected) Jack Poole, PE, FSFPE (USA)

Board of Directors  (Three to be elected) Justin B. Biller, PE, CFPS, CLSS-HCFM (USA) John Campbell, PE, P.Eng., CFPS, FIFireE (USA) Wan Ki Chow, FSFPE (CHINA) Amanda Kimball, PE (USA)> Alfred “Fred” Leber, CET, FSFPE (CANADA) Armelle Muller (FRANCE) Thomas Price, Jr., CFPS, COHC (USA) Kirk Rosenhan, PE, CEng, FIFireE (USA) Bernie Till, FSFPE (USA) Allyn Vaughn, PE, FSFPE, LEED AP (USA)

Såhär står det vidare om valprocessen:

Läs mer: Michael Strömgren nominerad till ordförandeskapet i SFPEs huvudstyrelse

BIVs representant i Boverkets referensgrupp meddelar att Boverket nu har publicerat nya FAQ:er om bland annat frågor gällande tillfälliga anläggningsboenden. Om du är intresserad finns de nya FAQ hos Boverket på: http://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/?tab=fragor-svar

Målet för forskningsprojektet är att ”minska bostadsbränders uppkomst eller omfattning”.

Brandteknik, LTH har tillsammans med Karlstads universitet och SP i Borås ett forskningsprojekt som ska kartlägga vad det är som gör att vissa bränder i bostäder får en lyckad utgång. Projektet syftar till att försöka identifiera faktorer som kännetecknar dessa bränder i relation till bränder där det förekommer skadade personer eller dödsfall. Arbetet baseras främst på undersökningar i statistiskt material och via intervjuer av t ex räddningspersonal. Ämnet är högaktuellt och mycket diskussion pågår för närvarande inom landets räddningstjänster så ta chansen att vara med och påverka inriktningen och följa detta forskningsprojekt på nära håll.

Läs mer: Inbjudan till att vara BIV:s representant i en forskningsreferensgrupp