BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, SFPE har som huvudsyfte att verka för ett bra brandskydd i samhället. Det gör vi bland annat genom att arbeta för ingenjörskonsten inom brandtekniska områden. Enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan ska BIV ”bidra till utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap” samt ” diskutera eventuella framtida delaktigheter i forskningsprojekt”. Föreningen vill därför vara en aktiv part i samband med genomförande av forskning inom brandområdet. Vad kan BIV bidra med?

  • Föra ut forskningsresultat vid arrangemang i lokalgrupper och få feedback.
  • Sprida populärvetenskapliga sammanfattningar.
  • Arrangera workshops.
  • Vara remissinstans till programskrivande och delta i referensgrupper.

BIV skickar därför nu ut ett brev, se bifogad fil nedan, till flertalet FOU aktörer i Sverige i hopp om mer samarbete inom en snar framtid.

Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar är nu klart! Arbetsgruppen har haft sitt sista möte om hanteringen av remissvar och stödet publiceras nu på hemsidan till föreningens medlemmar.

Styrelsen vill därför tacka alla personer i såväl arbetsgruppen som referensgruppen för det stora arbete och tålamod som har lagts ner på detta arbete och hoppas att branschen ska ha stor användning och hjälp av tillämpningsstödet.

Tillämpningsstöder finns att ladda ner på medlemssidorna.

Den 9 maj hade vi i lokalgrupp syd vår första lokalgruppsträff för året. Denna gång var kvällens ämne Räddningsinsats i höga hus och kvällen inleddes med en föreläsning av Henrik Rosenqvist (Fast Engineering) som presenterade BIVs tillämpningsstöd avseende insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar. Därefter tog Henrik Greiff (Räddningstjänsten Syd) vid och pratade om Räddningstjänsten Syds riktlinjer för insatser i höga hus och belyste problematiken från ett räddningstjänstperspektiv med verkliga exempel. Det blev en mycket lyckad träff med ca 30 deltagare, många bra diskussioner och trevligt mingel. Vi i lokalgrupp syd vill tacka Henrik och Henrik för bra föreläsningar och Räddningstjänsten Syd för att vi fick vara hos er.

Föreläsningsmaterialet finns i de bifogade filerna.

Lokalgrupp syd,
Martin Nilsson