BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV Östergötland. Denna gång bjuder vi in till panelsamtal och diskussion på temat trähus. Fokus tänker vi oss hamnar på brandskydd under byggtid samt räddningstjänstens möjlighet till insats men här är det fritt fram för alla att lägga sig i. Vi ser gärna att det blir ett samtal där alla närvarande är inblandade. Förbered gärna en fråga, eller ställ en spontant på plats. Målet är en diskussion kring vilka svårigheter och fördelar det kan finnas med att bygga i trä.

Panelen utgörs av:

  • Birgit Östman (Linnéuniversitetet)
  • Mattias Skjöldebrand (Brandkonsulten)
  • Carl-Johan Sjöstrand (Värends räddningstjänst)

Träffen hålls den 25 oktober 2017 på räddningsstation Centrum i Norrköping (Albrektsvägen 150).

Se inbjudan för mer information och anmälan.