BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 25 oktober genomfördes en lokalgruppsträff i Östergötland om brandskydd i trähus. Föreläsare var Birgit Östman från Linnéuniversitetet, Mattias Skjöldebrand från Brandkonsulten och Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst. Det blev en givande kväll med närmare 30 deltagare och träffen sändes även live med ca 10-tal tittare. Bifogat finner ni ett par av föreläsarnas presentationer.

Tack alla som deltog!

/Maria W Gyllentri, Lokalgruppen Östergötland