BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Varmt välkommen till höstens lokalgruppsträff syd i BIV. Denna gång kommer vi att diskutera ett pågående internationellt arbete kring hur man kan uttrycka och mäta termisk påverkan från bränder. Det är inte så enkelt som det låter, eller? Professor Ulf Wickström från Luleå Tekniska Universitet kommer att berätta om pågående internationella arbeten inom SFPE samt berätta om och diskutera en aktuell remiss inom Eurocode-systemet avseende brandkurvor och hur brandpåverkan skall uttryckas vid beräkning. Som bonus utlovas även information kring hur teorier om mätning och beräkning av temperatur kan hjälpa det svenska landslaget i längdskidor inför OS i Sydkorea.

Träffen hålls den 11 december på Tyréns kontor beläget på Isbergs Gata 15 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 och vi räknar med att vara klara kring 18.00. Anmälan ska ske senast torsdag den 7 december till David Tonegran. Se mer om innehåll och anmälan i den bifogade inbjudan.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen

David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)