BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Efter sommarens tragiska händelser finns all anledning att se framåt för att förutsäga - och förebygga - nästa brandkatastrof. Nu vill vi ha er medlemmars hjälp för att tillsammans identifiera de miljöer och verksamheter där nästa brandkatastrof kan inträffa. För att medverka loggar ni in med medlemsinloggning och använder BIVs webbformulär, möjlighet finns att vara anonym och resultaten kommer att presenteras under oktober.

Under hösten kommer flera nya saker att hända på hemsidan, bl a kommer ett nytt forum att lanseras och fortsatt kommer presentationer av lokalgruppsmöten att läggas upp här med lite nya inslag! Kom ihåg att möjlighet finns att följa nyheter på hemsidan via e-post eller RSS.