BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Missa inte BIV-dagarna 2018! Nu finns hela programmet publicerat på vår hemsida och i bifogat programblad. Årets öppningsanförande hålls dag 1 av Birgitte Messerschmidt; Director, Applied Research; NFPA och dag 2 av Patrick van Hees; Professor LTH.

Konferensen äger rum under två heldagar den 2-3 maj 2018 vid Linköpings konsert och kongress och riktar sig till alla med intresse för brandskydd. Anmälan är öppen redan nu och görs på BIVs hemsida.

Mer information om programmet och konferensen finns att läsa om här.