BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har erbjudits att utse en representant till arbetsgruppen för att arbeta fram den nya versionen av SBF 501 Regler för boendesprinkler. Arbetet leds av brandskyddsföreningen och arbetsgruppen kommer tillsammans att ta utveckla standarden. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Martin Nilsson, martin.nilsson [at] zurich.com senast den 31 juli.

 

En ny europastandard EN 16925 har varit ute på remiss ett antal gånger och röstats ner men en formal vote kommer att ske i juni. Om denna röstas igenom kommer boendesprinklerstandarden arbetas om i grunden och följa samma upplägg som sprinklerstandarden SBF 120 där tillägg/avdrag till EN standarden görs där så är befogat som är kompletterande, tillkommande eller ersättande. Detta innebär därmed inte att en helt ny standard ska arbetas fram, snarare att mindre kompletteringar till EN standarden ska tas fram.

 

Att vara deltagare i arbetsgruppen innebär att du är med på möten (ca 3-4 totalt) med det första mötet den 25/10. Vidare kommer en del arbete att behöva ske innan första mötet (inläsning på förslag framtaget av brandskyddsföreningen som skickas ut i början av oktober) samt en del mellan mötena. Möten kommer normalt att ske i Stockholm men även andra orter kan bli aktuella beroende på arbetsgruppens sammansättning. Som representant förväntas du framhålla BIVs ståndpunkt, bidra med ditt eget kunnande och återkoppla till föreningens medlemmar. Remiss för standarden planeras att ske i april-maj 2019 och publicering under sommaren 2019. Hör av dig till Martin om du vill ha ytterligare info om innehållet.

 

BIV täcker upp för resekostnader i samband med möten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

Remiss angående ändringar i SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem.

Huvudsyftet med revideringen har varit att inkludera krav för kapacitetsprov som hittills angetts i SBF 120, samt att ta fram alternativ till fullständiga kapacitetsprov i de fall fullständiga prov inte tillåts av huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet.

Regelverket är avsett att vara hjälp för de som planerar, projekterar, kontrollerar eller bedömer vattensprinklersystem. Dokumentet kan användas vid diskussioner med huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet men avser inte att komma i konflikt med eventuella lokala krav för anslutning eller provning av sprinklersystem.

Om du vill lämna input till BIVs remiss, skickar du dina synpunkter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast
2018-07-26. Använd bifogad svarsblankett och ge så konkreta synpunkter som möjligt. Frågor som skickas i remissvaret besvaras normalt inte. 

/Henrik Braatz

Den 15 juni försvarade Jonathan Wahlqvist från LTH doktorsavhandlingen ”Numerical modeling of the coupled feedback between pool fires and their environment” i Lund inför en opponent och betygskommitté från Frankrike, Tyskland, Kanada och Sverige. Det blev en bra diskussion med opponenten och Jonathan skötte sig utmärkt och blev såklart godkänd, grattis!

Här finns avhandlingen och en populärvetenskaplig sammanfattning att ladda ner: länk

 

På plats i Lund,

Robert Jansson McNamee

Case Study av Br0-byggnader

Varmt välkomna till försommarens lokalgruppsträff i Göteborg.

Temat för träffen kommer att vara en case study av Br0-byggnader. Detta tror vi kan bli mycket givande och intressant utifrån de många stora och komplicerade projekt som Göteborg och dess närregion planerar för. Som bekant är det inte givet vilken brandskyddsnivå som förväntas i våra mer komplicerade objekt. Genom en bra samverkan kan vi bara bli bättre och klokare.

För de aktuella fallen samt övriga detaljer, se bifogad inbjudan.

Väl mött!

/Lokalgruppen Göteborg