BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredarens förslag till ändringar i lagstiftningen är redovisade i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och trygghet. I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan en miljard kronor.

Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Om ni vill lämna synpunkter på utredningen och dess förslag kan ni göra det via BIVs remissvar. Skicka i så fall in ditt svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-10-08. Använd bifogat svarsformulär. Frågor besvaras inte i remissen, så tänk på att skriva konkreta förslag till ändringar eller synpunkter på utredningens bedömningar.

Här kommer remiss om Tillstånd till offentlig danstillställning.

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

 

Svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-09-24 och gärna i bifogat svarsformulär. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvika att skriva frågor i svaret, då dessa ändå inte kommer att besvaras.

Uppdaterat med en utredning som var underlag till remissförslaget.

Konferensen SFPE 19 Europe kommer att gå av stapeln i Malaga, Spanien 22-23 Maj 2019. I samband med konferensen anordnas också utbildningsseminarier 20-21 maj.  Om man vill presentera något så ska en sammanfattning skickas in senast 1 oktober 2018. De inkomna bidragen bedöms sedan av en kommitté och de som får godkänt för att presentera kan om de vill skriva en lite mer omfattande sammanfattning på 4-6 sidor.

Information om konferensen finns här:

https://www.sfpe.org/page/2019Europe?_zs=16gMg1&_zl=Uqr55

 

Mvh,

Robert McNamee

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) inlett ett unikt samarbete. Syftet är att göra samlade inspel till Kommittén för modernare byggregler vad avser problem och möjliga lösningar kopplat till byggprocessen och byggreglerna. Läs mer om kommitténs uppdrag på www.modernarebyggregler.se. Steg 1 var att identifiera problem som alla 4 organisationer kunde enas kring. Denna inventering är klar och skickad till kommittén, du kan ta del av dokumentet här (bifogat). Steg 2 är att finna lösningar på de identifierade problemen. Här kommer vi ta hjälp av lokalgrupperna i höst, så börja fundera på möjlig lösningar redan nu.

 

De som ingår i arbetsgruppen är:

  • Caroline Bernelius Cronsioe (BIV)
  • Magnus Nordberg (BRA)
  • Ola Carlén (SBB)
  • Ville Bexander (SBF)