BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Nu är arbetsgruppen för tillämpningsstödet PFS klar och formerad. Intresset var stort och över 20 intresseanmälningar inkom. Kul och verkligen tack för ert intresse, det är en förutsättning för allt BIV gör! Gruppen är utvald med tanken om en bra och värdefull erfarenhet i ämnet samt en grupp med bred representation i branschen. De som kommer att arbeta fram tillämpningsstödet är:

  1. Cedrik Persson – samordnare (Bengt Dahlgren)
  2. Marcus Runefors (LTH)
  3. Joachim Johansson (Fire AB)
  4. Leo Kardell (FAST)
  5. Joel Winer (Bricon)
  6. Erik Hällstorp (WSP)
  7. Johan Rönnbäck (Briab)

Samordnaren har nu fått alla riktlinjer och dokument för uppstarten av arbetet och kommer sammankalla arbetsgruppen för det första mötet inom kort. Vi önskar lycka till med arbetet och ser med spänning fram emot resultatet.

 

SFPE presenterade i höstas sina tankar kring framtidens forskningsbehov. Detta presenterades i form av en 'SFPE Roadmap for research needs’. Föreningen har frågat professionen om vilka områden där det finns ett tydligt behov av ny eller förbättrad kunskap. Resultatet av arbetet presenteras i en matris som på ena axeln har nio olika ämnesområden och på andra axeln fyra typer av forskningsinsatser man tänker sig. Bland ämnena finns Human Behavior, Fire Service, Wildland fires och Fire Dynamics och de fyra forskningstyperna är Data, Innovative Technology/Materials, Design Tools och Risk/Probabilistic Approaches. För varje cell i matrisen finns föreslagna forskningsämnen där vissa anges vara viktigare än andra. Tanken är att SFPE ska påverka forskningsorganisationer och kommunicera matrisen inom professionen. Matrisen ska vara ett levande dokument och kontinuerligt uppdateras. Hela matrisen är publicerad på www.sfpe.org/roadmap och finns även beskriven i senaste utgåvan av Fire Protection Engineering.

Nu är verksamhetsplanen för BIV:s verksamhet under 2018 klar!

Verksamheten under året utgår i huvudsak från de prioriterade aktiviteterna som finns i föreningens strategiska plan. Se alla detaljer i bifogat dokument.

Eftersom detta år är unikt, med avseende på att den gamla styrelsen planerar för en ny styrelses arbete, kommer en del namn att vara okända i verksamhetsplanen i nuläget. De namn som anges är inte heller beslutade om och väljer årsmötet att anta andra styrelseledamöter i styrelsen kommer även dessa namn att ändras. Verksamhetsplanen kan även komma att revideras något med avseende på att en ny styrelse tillträder efter årsmötet, men ambitionen är att verksamhetsplanen ska följas enligt beskrivningen i dokumentet.

Om ni har frågor om årets verksamhet är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Trevlig läsning!

12th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design (SFPE konferensen) kommer att vara på Honolulu, 25-27 April, 2018. Om du inte har anmält dig ännu, så finns det platser kvar, early bird rabatten slutar 16 mars. Anmälan Från början hade BIV en case-study grupp att skicka även till denna SFPE konferens men på grund av kraftiga förseningar med besked av programkommittén så tvingades gruppen ställa in sin medverkan. Det gör oss därför extra glada att höra att en av våra medlemmar (Robert Jönsson) ska hålla ett föredrag med abstractet Performance-Based Design of Fire Safety in High Rise CLT Buildings. Om ni vet någon annan som ska föreläsa av våra medlemmar får ni gärna höra av er till styrelsen.