BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Fredagen den 10 februari arrangerades ett platsbesök på Doktor Liberius gata 3 med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på samma adress lördagen den fjärde februari. Närvarade gjorde, förutom ett drygt tjugotal BIV-medlemmar, representanter från Räddningstjänsten Storgöteborg, restvärdesledare och representant från fastighetsägarna. Syftet var att återföra erfarenheter från branden till verksamma inom brandskyddssverige, inte minst de konsulter som dagligen ägnar sig åt brandskyddsteknisk dimensionering. De som närvarade fick först en kortare visning av den eldhärjade byggnaden, och bjöds därefter in till en dialogstund i en närliggande lokal som fastighetsägaren hade ordnat. Ett arrangemang som av många av medlemmarna beskrevs som mycket lyckat!

 

Läs mer: Lyckat platsbesök

Med anledning av den brand som inträffade i ett studentboende på Doktor Liberius gata i Göteborg lördagen den fjärde februari bjuder BIV härmed in sina medlemmar till ett platsbesök i den eldhärjade byggnaden. Syftet är att BIV:s medlemmar på plats själva ska kunna se effekterna av brandförloppet på byggnadens konstruktion, samt få tillfälle att diskutera hur olika byggnadstekniska lösningar kunnat tänkas påverka brandförloppet. 

Platsbesöket äger rum redan nu på fredag 10/2 klockan 09.00 och beräknas pågå i 1,5 timmar. Utöver intresserade BIV-medlemmar kommer personal från Räddningstjänsten Storgöteborg, inklusive räddningsbefälet från räddningsinsatsen (Martin Lindsten), restvärdesledare från Bengt Dahlgren AB samt en representant från fastighetsägaren att närvara.

Anmälan ska ske senast torsdag 9/2 klockan 15.00 till BIV:s sekreterare, Karl Fridolf (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Pris: 0 kr för BIV-medlemmar. Se bifogad inbjudan för mer information om platsbesöket. Mer information om branden finns att läsa här:

Ytterligare ett lokalmöte genomfördes i Göteborg den 18 januari med ett trettiotal intresserade deltagare från såväl räddningstjänst, konsulter, konstruktörer och försäkringsbranschen. Ämnet för dagen var Nya konstruktionsregeler EKS, praktisk tillämpning av EKS kap 1.1.2 - termisk och mekanisk verkan av brand med betoning på brandsäkerhetsklasser.

Kort sammandrag från mötet och presentationer finns att ladda ner i forumet. 

Efter två intressanta lokalgruppsmöten i Stockholm och Malmö är det den 18:e januari dags för en info-träff i Göteborg. Fokus för träffen ligger på förändringar i konstruktionsreglerna, EKS, och Thomas Järphag från NCC teknik inleder eftermiddagen med en genomgång av det nya regelverket. Thomas kommer även att ge sin syn på hur han tycker att det nya regelverket ska tolkas.

Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Anämlan sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pris: 0 kr för BIV-medlemmar.

Se bifogad inbjudan för mer information!