BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Jag har bett våra stipendiater att göra en ”spaning” på vad som behöver göras härnäst för att ge vårt samhälle ett bra brandskydd. Var och en fick fritt besvara frågan från sin egen horisont, eller från allmänt perspektiv. Alla stipendiater har tyvärr inte haft möjlighet att medverka men de som kunde har bidragit, och deras bidrag vittnar om att det finns mycket att göra och att en del redan borde ha varit gjort.

Jag hoppas att ni finner inspiration, utmaningar och uppmuntran i läsningen. Längst bak finner ni mina egna reflektioner.

Jag tillönskar er rik läsning!

Mattias Delin
Ordförande

The David A Lucht Lamp of Knowledge Award tilldelas 2010 Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Priset som delas ut genom SFPE, Society of Fire Protection Engineers, ges till det företag, organisation eller enskild som verkat för främjandet av högre studier inom brandteknisk vetenskap.

- Det är riktigt hedrande och kul att ett svenskt företag tilldelas detta pris, menar Robert Jönsson, ansvarig för brandingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola sedan dess start 1986. Detta visar att vi står oss väl internationellt sett, inte minst med tanke på tidigare pristagare.

Tidigare mottagare av priset är FM Global (2005), SimplexGrinnell (2006), BRE Trust (2007), ARUP Fire (2008) och Rolf Jensen and Associates, Inc (2009).

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB delar varje år ut tre stipendier till studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendierna instiftades 2006 i samband med brandingenjörslinjens 20-årsjubileum.

Utdelningen sker på Grand Hotell i Lund i samband med studenternas examensmiddag.

Stipendierna är på 15 000 kronor vardera 

Prisutdelning kommer att ske i början av oktober i New Orleans, USA.