BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV har nu lämnat synpunkter på remiss om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunnig brandskydd, BFS 2011:0, Brand 1. Synpunkterna finns att läsa i sin helhet i bifogat dokument.

Ett examensarbete angående brandskyddsdokumentationer för höga trähus har presenterats vid brandingenjörsprogrammet på Luleå tekniska universitet. Arbetet syftar till att beskriva avsikt, innehåll och utformning av brandskyddsdokumentationer för höga träkonstruktioner samt beskriva hur de kan förbättras. 

Arbetet finns att ladda ner via LTUs hemsida. Länkar till andra hemsidor med examensarbeten och publikationer finns i BIVs länkdatabas.

Birgit Östman känner sig inspirerad av att bli utsedd som årets stipendiat! Birgit har medverkat i framtagandet av en ny europeisk handbok om brandskydd i träbyggnader. Handboken kan beställas via SP:s hemsida där ni även hittar den svenska sammanfattningen.

Torsdagen den 8:e december höll BIV ett mycket trevligt och välbesökt årsmöte i Brandskyddslagets nya lokaler i Stockholm. Vi är mycket glada för det stora engagemanget och den stora uppslutningen. Bl a hölls en bra diskussion kring vad BIV skall prioritera och hur vi skall jobba med kommunikation via vår hemsida. Styrelsen fick en del tankar med sig in till det nya året. Årsmötesprotokollet distribueras senare när det är justerat och klart. Verksamhetsberättelsen bifogas.


En av de största händelserna på årsmötet var utdelningen av årets BIV-stipendium. Stipendiet gick till Birgit Östman på SP Trätek för hennes arbete med att öka kunskapen om brandskydd och träbyggande. Ett stort grattis till Birgit!

Läs mer: Årsmötet 2010