BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

I samband med BIVs årsmöte i Karlstad 4/3 delades BIVs Stipendium 2019 ut. I år delade två pristagare på priset, Nils Olsson och Therése Göras, grattis! Nedan följer juryns motivering.

Nils och Therese har varit drivande med att lyfta in brandingenjörens verksamhetsområde i ett hållbarhetsperspektiv. De har båda varit engagerade i att ta fram handboken "Hållbart Brandskydd" som visar hur hållbarhetsaspekter påverkas av val som sker inom brandingenjörens vardag. De har genom en ny tillämpningsmetod visat hur klimatpåverkan påverkas av strategiska val av brandskyddslösningar. Deras insatser visar vidare på brandtekniska aspekter gällande t.ex. solceller och gröna fasader och kopplingen till en klimatpåverkan.

BIV är en förening som är öppen för alla, inte bara brandingenjörer, men utbildningen av brandingenjörer är en viktig fråga för BIV som jobbar för utvecklingen av brandteknisk ingenjörsvetenskap. BIV väljer därför att skicka ut följande uppmaning, framtagen av representanter från BIV, Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges brandbefäl (SBB), Sveriges Ingenjörer - Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer (SVEBRING), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt brandingenjörsutbildningarna på LTH och LTU.

Som du kanske inte vet så har antalet sökande till Brandingenjörsprogrammen sjunkit dramatiskt sedan 2013. LTH, LTU, BRA, SVEBRING, Sveriges brandbefäl med flera har tidigare uppmärksammat detta och vill nu arbeta för en förändring.

En sak som är viktig för att rekrytera studenter till utbildningarna är att det finns förebilder. Inom andra yrkeskårer såsom läkare, ekonomer, jurister med flera så syns de i press och media med sina examenstitlar. Just brandingenjör som titel syns nästan inte alls. Detta innebär att bland alla tusentals utbildningar att välja på så försvinner just brandingenjör.

Vi skulle därför vilja att du i så många sammanhang som möjligt kunde föra fram din examenstitel brandingenjör, och inte bara använda din befattningstitel, om så är möjligt. Detta har visat sig vara effektivt i andra sammanhang.

Hej BIV-medlem,

Som du säkert känner till har BIV en representant i Boverkets referensgrupp och efter lång och uppskattad insats av Johan Lundin kommer jag nu att ta över stafettpinnen. Vi önskar gärna input från dig som medlem på frågor att lyfta vid dessa referensgruppsmöten, så ta chansen att påverka.

Skicka dina tankar/frågeställningar/förslag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt även till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i BIVs styrelse (inkomna förslag går på remiss genom styrelsen innan det blir ett BIV-förslag).

Med hopp om stort engagemang från er alla!

 

Hälsningar

Nils Olsson

Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av representanter från BIV, Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Sveriges brandbefälsförening (SBB) gjort två inspel till Kommittén för modernare byggregler. Inspelen handlar om problem och förslag på lösningar för att modernisera branddelarna i vårt regelverk.

Samarbetet i arbetsgruppen har präglats av lyhördhet, högt i tak samt en öppenhet och förståelse för de olika föreningarnas roller. Resultatet är inte en sammanställning av varje förenings huvudfrågor utan en sammanställning av de frågor där vi tillsammans har nått en samsyn. Alternativet hade varit att varje förening för sig hade uppvaktat kommittén med sina egna frågeställningar och att det hade varit upp till kommittén att värdera, tolka och agera på dessa delvis olika åsikter. Kommittén har återkopplat till oss och tydligt poängterat att vårt samarbete dels har underlättat för kommittén, dels visar på en större samsyn i branschen samt också varit en förebild för andra discipliner (som vi i arbetsgruppen tolkar inte har samarbetat på motsvarande sätt).

Arbetsgruppen och BIV vill tacka alla som under hösten deltog på BIV:s lokalgruppsmöten, som hade temat att finna lösningar på de problem som hade identifierats innan sommaren. Arbetsgruppens ambition och förhoppning är att fortsätta arbeta med de idéer som kom fram under lokalgruppsmötena men som av olika anledningar inte gick att rikta mot kommittén. Till exempel finns det lösningar som BIV kan jobba med, eller uppdrag som Boverket är mer lämplig att hantera.

Nedan kan du ta del av både de problem och de lösningar som har identifierats. Dokumentet sammanställer både den PM med problemidentifiering som skickades till Kommittén innan sommaren och de lösningar som arbetsgruppen har arbetar fram under hösten.

Arbetsgruppen har bestått av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Norberg (BRA), Ville Bexander (SBF) och Ola Carlén (SBB).