BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIVs styrelse hade sin årliga sammankomst i mars 2008 då årets verksamhet planerades. Styrelsen vill även passa på att uppmana medlemmarna att skicka in brandskyddstekniska problem som BIV kan behandla och ta upp för ställningstagande.

 

BIVs målsättning 2008:

  • Öka kopplingen till SFPE
  • 2 lokala möten per region (Göteborg, Malmö och Stockholm)
  • Se över befintliga ställningstaganden och uppdatera vid behov
  • 2 ställningstaganden
  • Ytterligare 3 certifierade BIV-projektörer
  • Över 225 betalande medlemmar
  • Föreslå nya stadgar för föreningen
  • 1 Studentinformation i både Luleå och Lund
  • Ökat fokus på omvärldsbevakning genom t ex deltagande i referensgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att engagera er i någon av våra lokalgrupper!

BIVs lokalgrupp Malmö anordnade torsdagen den 29:e november seminarium på temat Utrymning. Inbjudna föreläsare var Daniel Nilsson, forskare på området från LTH samt Magnus Mattsson som har erfarenhet från räddningstjänsten både i Köpenhamn och Malmö. Seminariet hade en aktiv publik och bjöd på många intressanta diskussioner på området!

Daniel Nilsson tog upp senaste försöken som har utförts på både biograf och kontor. Man försöker idag förstå de sociala faktorer som visat sig ha stor påverkan på utrymningsförloppet.

Magnus Mattsson tog upp exempel från både nattklubbar och köpcenter och pekade på de skillnader som råder mellan olika samlingslokaler, vikten av organisatoriskt brandskydd och även exempel på byggnader som kan ha överdimensionerade utrymningssystem.

 

Läs mer: Utrymning i teori och praktik

På årsmötet presenterade avgående styrelsen verksamhetsåret och meddelade att föreningen idag har mer än 200 betalande medlemmar! Ett viktigt uppdrag för nästa års styrelse är att se över stadgarna som på vissa punkter har varit otydliga. Tack till Nils Olsson, Richard Nilsson och Olle Norrby som nu lämnar styrelsen efter långt engagemang i BIV.

Läs mer: Ny styrelse utsedd på årsmötet

I år har BIV äran att för första gången vid utdelning av BIVs pris utse två stipendiater, Johan Lundin (WSP) och Ulf Erlandsson (SRV). Motiveringarna lyder:

Johan Lundin har genom sin forskning och informationsspridning höjt kompetensen bland brandskyddsprojektörer både i Sverige och internationellt, och gett vägledning och stöd åt de myndigheter som är satta att utveckla och tillämpa lagar och förordningar. Han har på detta sätt på bred front påverkat samhället för ett bättre brandskydd.

Ulf Erlandsson har med stor entusiasm arbetat med att utreda bränder och brandorsaker och fört ut denna information till olika intressenter för att på det viset minska risken att samma sak händer igen. Informationen från utredningarna har bland annat identifierat komponenter som orsakat bränder vilket resulterat i att dessa har tagits ur produktion och försvunnit från marknaden. Ulf har därmed medverkat aktivt till att förbättra brandsäkerheten i landet.