BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 19 maj kommer brandingenjör Jonas Nyhlén och översiktsplanearkitekt Malin Rizell hålla ett föredrag om hantering av risker och miljöstörningar i Helsingborgs stad. Se bifogad inbjudan för mer information. Välkommen!

_dsc9327_w250Konferensen 2009 på temat kostnad/nytta bjöd på flera intressanta presentationer från flera olika områden - bl.a. industri, kärnkraft, kommunalt säkerhetsarbete, brandskydd och inte minst David Eberhardt om det vadderade samhälle vi lever i.

Förra veckan, den 28/10, handlade Uppdrag granskning på SVT om brandskydd i äldreboenden. En miljö som nog alla vi som arbetar med brandskydd har stött på i vårt arbete, och de flesta av oss har nog också reagerat på den låga nivån på brandskyddet. Jag tycker att programmet på ett bra sätt både belyser det byggnadstekniska brandskyddet (och det som saknas) och alla de som drabbas av en brand på ett äldreboende.

Exemplet som belystes i programmet visar hur många som drabbas: Utöver den omkomne var det flera skadade i samma byggnad. Två personer i personalen var nära att få sätta livet till och förutom akuta fysiska vårdbehov kommer de att bära på en fruktansvärd upplevelse i resten av sitt liv, efter att helt utan skyddsutrustning och rökdykarutbildning försökt rädda liv i en miljö endast rökdykare bör vistas i. Räddningstjänstens personal fick också, ännu en, betungande upplevelse att lägga till många likadana med den lika betungande insikten att det antagligen inte var sista gången heller. Och så ska vi inte glömma de anhöriga som förlorade en kär person.

Är det inte märkligt att brandskyddet i alla dessa, och alla andra former av vårdanläggningar och alternativa boenden, sätter sitt största hopp till personalen som då förväntas förvandlas till supermänniskor som ska utföra rökdykning utan vare sig skyddsutrustning, rökdykarutbildning, övning, fystester, fysträning och så vidare och så vidare? I det aktuella fallet hade de inte ens fungerande släckutrusning eftersom de inte kunde få loss säkringen på handbrandsläckaren. Hade en utbildad, övad, fystestad, fystränad och skyddsklädd rökdykare ens gått in i den brinnande brandcellen under sådana omständigheter? Om vi ska fortsätta att så kraftigt hänga upp chanserna att överleva en brand i dessa miljöer på vårdpersonalen måste vi nog genomföra kraftiga förändringar i rekryteringen av dem (samma fysiska intagningstester som till räddningstjänsten), se över deras skyddsutrustning, utbilda dem till rökdykare, anställa mer nattpersonal så att de får ihop erforderlig arbetsgrupp, ge dem gymnastiksalar och inte minst höja deras löner. Det borde vara i jämförelse med det man ska beräkna kostnaden för att sprinkla alla dessa lokaler, både vid nybyggnad och retroaktivt.

I programmet intervjuades flera personer som i sitt arbete har sakkunskap och/eller beslutsmässigt ansvar i denna fråga. Jag tycker att både räddningstjänst och Brandskyddsföreningen (Göran Schnell) klart och tydligt la fram både problematiken och hur det kan förbättras avsevärt. Ordet ”u-land” var väl valt. Till och med MSB (Patrik Perbeck) var enig om den erfordrade åtgärden när han sa: ”Man behöver sprinkler i den här typen av boende”. Så varför gör inte MSB något åt de befintliga byggnaderna då? Gott och väl att Boverket förhoppningsvis kommer att kräva sprinkler vid nybyggnad, men de flesta byggnaderna finns ju redan. De två politikerna valde ett tydligt reaktivt spår och efterlyste tvingande lagstiftning. De borde nog få det.

Varberg lyftes fram som en udda företeelse: De hade själva kommit till insikt om allt detta. Inte nog med det, de hade själva sprinklat 95 % av sina äldreboenden. Hur är det möjligt? Har inte deras kommunpolitiker samma problem att brottas med som Nybros och Uppsalas? Jag tror att de helt enkelt tänkte annorlunda, och det är nog vad som krävs.

Så vad kan vi inom BIV göra då?

- Vi kan stödja dem som arbetar för att införa lag på sprinkler i lokaler för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet, både vid nybyggnad och retroaktivt. Detta omfattar inte bara äldreboenden utan många olika vårdlokaler och boenden.

- Vi kan, i våra respektive yrkesroller, verka för att få in sprinkler i dessa lokaler, oavsett om lagstiftarna får tummen ur.

- Vi kan sprida kunskap och påverka attityder så att fler människor, utanför vår egen krets, förstår värdet av bra brandskydd.

 Om du vill se programmet kan du göra det på www.svt.se/uppdrag.

 

Mattias Delin

Ordförande

I programmet ”Studio Ett” i P1 torsdagen den 15/10 kl 16 diskuterades brandskydd. Ni kan höra inslaget via SR:s hemsida, följ länken nedan:

http://www.sr.se/webbradio/?id=2003001&type=db

Min uppfattning är att det är mycket nyttigt för oss som arbetar med dessa frågor att följa med och lyssna på hur brandsäkerhet diskuteras i media och bland/för personer utanför vår egen krets. Vi behöver bli bättre på att kommunicera brandskydd och ett viktigt led i det är att förstå hur andra förstår. Så lyssna och engagera er! Vi behöver hjälpas åt för att få ett bra brandskydd i Sverige!

Per Widlundhs mål att halvera antalet dödsbränder i Sverige är självklart ett arbete vi vill ansluta oss till och medverka i.

 

Mattias Delin

Ordförande