BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Konferensen 2007 på temat kris- och riskhantering bjöd första dagen på nio föreläsningar med representanter från hela branschen - från mediaexperter och myndighetspersoner till försäkringsbransch och räddningstjänst.

Läs mer: BIV Konferensen 2007 avslutad

Boverkets logotype

Boverket inbjöd den 31:a maj och 1:a juni branschintressenter till diskussioner om revideringen av BBR 20XX. Målsättningen är att bli klara 2010-2011 och förväntningarna är höga! Presentationsmaterial och sammanställningar från gruppdiskussioner finns på Boverkets hemsida. Här finns också förstudierna som har gjorts.

Läs mer: Boverkets seminarium