BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 25 oktober genomfördes en lokalgruppsträff i Östergötland om brandskydd i trähus. Föreläsare var Birgit Östman från Linnéuniversitetet, Mattias Skjöldebrand från Brandkonsulten och Carl-Johan Sjöstrand från Värends räddningstjänst. Det blev en givande kväll med närmare 30 deltagare och träffen sändes även live med ca 10-tal tittare. Bifogat finner ni ett par av föreläsarnas presentationer.

Tack alla som deltog!

/Maria W Gyllentri, Lokalgruppen Östergötland

Syfteshandboken är framtagen av Sveriges Brandkonsultförening, BRA som är en av BIV:s samarbetspartners. Syfteshandboken beskriver bakgrund, historia och troliga syften med reglerna i BBR. Målet med syfteshandboken är att öka förståelsen för kraven och samt kvalitén vid analytisk dimensionering. Väl motiverade syften ger möjlighet till fler och bättre verifieringar, vilket även BIV anser är viktigt. Därför valde BIVs styrelse att lämna en remiss på syfteshandboken. Det är ett stort, gediget och bra arbete som har utförts och BIV fokuserade därför på att titta övergripande på dokumentet med följande perspektiv:

  • Övergripande kommentarer
  • Användbarheten/tillämpningen i branschen
  • Tydligheten i dokumentet
  • Trovärdigheten, transparensen
  • Användningen av referenser och referenslitteratur
  • Övergripande om vad BIV anser om resonemanget, håller det?
  • Ev. detaljer som har uppmärksammats

BIV tackar för förfrågan kring att få möjlighet att lämna synpunkter på syfteshandboken. Om du är intresserad av vad remissen beskrev, är det bara att höra av dig till någon i styrelsen som kan förmedla remissvaret.

För ett tag sen gick föreningen ut med en förfrågan om att få deltagare till programgruppen för den kommande BIV-konferensen. Efter påpekande från er medlemmar, att vårt tidigare datum krockade med andra viktiga konferenser, gör nu att konferensen är bokad till 2-3 maj istället. På Linköpings konsert och kongress. Intresset för att delta i gruppen var stort och de som valdes ut var:

Anders Jönsson (samordnare)

Erik Almgren

Lina Åteg

Mattias Arnqvist

Mattias Delin

Robert Jansson McNamee

Sofia Bohlin

Kim Genberg

 

Första programgruppsmötet skedde den 27/10 och vi ser med stor spänning fram emot vidare rapportering om framsteg i arbetet. Vi önskar gruppen stort lycka till och tack alla som anmälde intresse!

Boka upp datumen 2-3 maj i kalendrarna redan nu!

 

Hej medlemmar!

Nu är det dags för en ny lokalgruppsträff i Göteborg.

Denna gång kommer vi att diskutera brandskydd i Br1-byggnader av trä.  Sverige har haft en lång tradition med byggnationer av trä. Brandskyddsreglerna har dock tidigare satt strikta begränsningar för detta i högre och mer komplexa byggnader. Funktionsbaserade byggregler samt framdrift inom bygg- och fastighetsbranschen gör att vi nu ser en trend av byggnader som nästan uteslutande uppförs av trä – inte minst i form av så kallade modulbyggnader. Detta är dock inte helt oproblematiskt ur brandskyddssynpunkt och branschen delas av förespråkare och motståndare. För att diskutera detta har BIV bjudit in olika kunniga inom området för att tillsammans bli klokare!

Se bifogad inbjudan för mer information!

Rättelse 2017-11-02 - Birgit Östman representerar inte RISE utan representerar nu Linnéuniversitet. Birgit har däremot tidigare arbetat på SP - som numera bytt namn till RISE. Inbjudan är uppdaterad med denna information och kan ses nedan.

Väl mött!

Lokalgruppen Göteborg