BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Skåne. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.


Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?


I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.


De identifierade problemen i korthet:
• Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
• Konsekvenserna av vissa mindre bränder är oacceptabel
• Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt
• Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag
• Byggnaders brandskydd försämras över tid
• Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
• Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna


Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, i Briabs lokaler.

Tid: Kl 16.00 - 18.00


Anmälan ska ske senast fredagen den 19 oktober till David Tonegran på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , vid frågor kontakta David på 070-612 17 74


Varmt välkommen önskar:
David Tonegran (Bricon), Emma Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Inbjudan till BIV-möte 4 oktober!

Härmed inbjuds ni till att delta på BIV:s lokalgruppsmöte som arrangeras av er lokala BIV-grupp i Stockholm. Lokalgruppsträffen är denna gång öppen även för icke-medlemmar och arrangeras i samarbete med BRA, SBF och SBB.

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara? Vill du vara med och förändra?

Plats:                                  

Hammarby Allé 47 i Stockholm, Bengt Dahlgrens lokaler

Tid:

Kl 15.00-17.00

Anmälan ska ske senast tisdagen 2 Oktober till Lars Strömdahl på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid frågor kontakta Lars Strömdahl på 072-582 62 42

 

Varmt välkommen önskar

Caroline Bernelius Cronsioe, Staffan Bengtson, Henrik Karlsson, Lars Strömdahl, Axel Mossberg

Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad skulle det vara?

I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på lösningar på de problem som BIV, BRA, SBF och SBB har identifierat med byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till kommittén för modernare byggregler senare i höst.

Mötesdatum

  • Lokalgrupp Göteborg: 10 oktober
  • Lokalgrupp Stockholm: 4 oktober
  • Lokalgrupp Syd: (ej fastställt än)
  • Lokalgrupp Östergötland (Norrköping): 9 oktober

Mer information om tid och plats för de olika lokalgruppsträffarna kommer närmare mötesdatumet.

Se bifogad .pdf för ytterligare information.

Väl mött!

/Lokalgrupperna & styrelsen

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredarens förslag till ändringar i lagstiftningen är redovisade i SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst bedriver olycksförebyggande verksamhet och genomför räddningsinsatser för att minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Dessutom verkar kommunal räddningstjänst tillsammans med andra aktörer för ökad säkerhet och trygghet. I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Exempelvis har kostnaderna för skogsbranden i Västmanland år 2014 uppskattats till nästan en miljard kronor.

Utredningen lämnar förslag för en effektivare kommunal räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Om ni vill lämna synpunkter på utredningen och dess förslag kan ni göra det via BIVs remissvar. Skicka i så fall in ditt svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-10-08. Använd bifogat svarsformulär. Frågor besvaras inte i remissen, så tänk på att skriva konkreta förslag till ändringar eller synpunkter på utredningens bedömningar.