BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej medlemmar!

Här kommer två remisser som vi har ombetts att svara på. Det handlar om kompetens/kvalitet för utformning och installation av talat utrymningslarm;

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Som vanligt gäller att synpunkter som skickas in ska vara tydliga på om den är en generell synpunkt eller på en speciell del (hänvisa till avsnitt) samt att det ska finnas motiv till kommentaren och konkret förslag till ändring. Det går bra att lämna synpunkter på båda remisserna i samma svar, men dela upp det så att det framgår vilken av dem som avses. Positivt om ni använder kommentarsblanketterna, men det går att svara direkt med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. också om samma uppgifter finns med.

Det är ganska tight tid tills svaret ska vara inlämnat så vi vill har era synpunkter senast 2016-11-20.

Remissen hittas i länken nedan:

Remissen

 

I samband med BIVs årsmöte som hålls den 5:e december bjuder lokalgrupp syd in till en träff på ämnet PBL och LSO.

Träffen hålls den 5 december i WSPs lokaler på Jungmansgatan 10 i Malmö. Vi börjar kl. 17.00 och vi räknar med att vara klara kring 18.30, då BIVs årsmöte tar vid. Sista dag för anmälan till träffen är 1 december. 

Se bifogad inbjudan för mer information.

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi att diskutera kring brandskydd i fasadsystem och SP Fire 105 samt hur frågan hanteras i entreprenörsleden. Krav kring brandskyddslösningar i fasader har funnits länge, men ofta hanterats enbart genom hänvisning till att fasaden varit helt obrännbar eller provats enligt SP Fire 105. Men vad innebär detta i praktiken och vad innebär SP Fire 105? Lars Boström från SP i Borås kommer och berättar. Tomas Järphag, NCC, kommer också och ger sina reflektioner från entreprenörssidan. Träffen avslutas med en öppen diskussion där vi vänder och vrider på frågeställningen ur våra olika perspektiv.

Träffen hålls den 30 november i Räddningstjänsten Storgöteborgs lokaler på Åvägen 2 i Goteborg. För mer info, läs bifogad inbjudan.

I verksamhetsplanen för året står det att: ”Det är viktigt att kontinuerligt arbeta på att stärka sitt varumärke för att bedriva en verksamhet som både styrelsen och medlemmarna kan vara stolta över. Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så kommer arbetet under året främst att fokuseras på att undersöka intresset i föreningen för att påbörja uppdateringen och revideringen av denna under 2016

Därför inleder styrelsen en utvärdering av hederskodexen och styrelsen önskar nu att våra medlemmar svarar på en enkät om förhållningssättet till den och undersöka intresset för av att påbörja en uppdatering och revidering. Enkäten ska ta reda på följande om hederskodex:

  • kännedom?
  • efterlevnad?
  • föreningsanknytning?
  • överensstämmelse med föreningens syfte?
  • intresse av uppdatering, förbättringspotential?

Nuvarande hederskodex finns att läsa på denna sida.

Enkäten hittar ni på länken: https://goo.gl/forms/yWI3UpG1gWae7CHD3 

Innan den 30 oktober skulle vi behöva få in svar på enkäten.