BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Här kommer remiss om Tillstånd till offentlig danstillställning.

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet. Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

 

Svar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-09-24 och gärna i bifogat svarsformulär. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvika att skriva frågor i svaret, då dessa ändå inte kommer att besvaras.

Uppdaterat med en utredning som var underlag till remissförslaget.

Konferensen SFPE 19 Europe kommer att gå av stapeln i Malaga, Spanien 22-23 Maj 2019. I samband med konferensen anordnas också utbildningsseminarier 20-21 maj.  Om man vill presentera något så ska en sammanfattning skickas in senast 1 oktober 2018. De inkomna bidragen bedöms sedan av en kommitté och de som får godkänt för att presentera kan om de vill skriva en lite mer omfattande sammanfattning på 4-6 sidor.

Information om konferensen finns här:

https://www.sfpe.org/page/2019Europe?_zs=16gMg1&_zl=Uqr55

 

Mvh,

Robert McNamee

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) inlett ett unikt samarbete. Syftet är att göra samlade inspel till Kommittén för modernare byggregler vad avser problem och möjliga lösningar kopplat till byggprocessen och byggreglerna. Läs mer om kommitténs uppdrag på www.modernarebyggregler.se. Steg 1 var att identifiera problem som alla 4 organisationer kunde enas kring. Denna inventering är klar och skickad till kommittén, du kan ta del av dokumentet här (bifogat). Steg 2 är att finna lösningar på de identifierade problemen. Här kommer vi ta hjälp av lokalgrupperna i höst, så börja fundera på möjlig lösningar redan nu.

 

De som ingår i arbetsgruppen är:

  • Caroline Bernelius Cronsioe (BIV)
  • Magnus Nordberg (BRA)
  • Ola Carlén (SBB)
  • Ville Bexander (SBF)

Hej,

 

Vi söker deltagare till en arbetsgrupp för revidering av SBF 126 Brandskydd i höglager.

 

Normen ändras till SBF 126:6 Brandskydd i lager. Normen SBF 126:5 reviderades 2001, den är följaktligen inte uppdaterad enligt gällande byggregler, annan lagstiftning eller standarder. På grund av ändringar i regelverk och utvecklingen av byggandet och verksamheter i den här kategorin kommer normen ändras i stor utsträckning. Normen kommer dessutom att skrivas om för att gälla lager generellt. Både byggnadstekniskt och till viss del organisatoriskt brandskydd kommer att behandlas i normen.

 

Målet är att skapa en norm för lager som anger säkerhetshöjande åtgärder inom brandskydd som är relevanta för de verksamheter som bedriver lagring, för nybyggnation och befintliga byggnader.

 

Tidplan

Arbetet planeras pågå augusti 2018-augusti 2019. Ett inledande möte kommer att hållas med arbetsgruppen i september 2018. Vid det inledande mötet presenteras en tidplan för gruppens arbete. Det första mötet kommer att hållas hos Brandskyddsföreningen i Liljeholmen, Stockholm. Det finns möjlighet att delta via Skype på samtliga möten, cirka 3–5 möten september 2018-mars 2019.

Extern remiss ska skickas ut i mars 2019. Planerad remisstid 6 veckor. Möte med arbetsgrupp för hantering av remisskommentarer i maj 2019.

Utgivning planeras till september 2019.

 

Om ni är intresserade av att delta i arbetsgruppen svara till Lisa Björk Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 20 augusti